Pályaorientációs vizsgálat, pályamódosítási tanácsadás


Minden embernek vannak olyan képességei, amelyek adott pályairányon belül - több területen és feladatban is - megalapozhatják hosszú távú eredményességét.

 • Vannak közöttünk olyanok, akik jól ismerik magukat, így számukra nem gond eldönteni mit tanuljanak, vagy milyen irányba lépjenek tovább. Ők irigylésre méltó helyzetben vannak.
 • Mások számára gondot okoz, mely képességeik fejlesztésével, kamatoztatásával válhatnak eredményessé, ezáltal elégedetté életük során. Számukra az önismeret mélyítést is segítő grafológiai vizsgálat komoly segítséget jelenthet.

Az önmagukat kevésbé ismerőknek, illetve pályaválasztásukban, továbbtanulásukban, vagy munkakör-váltásukban bizonytalanoknak kínáljuk e szolgáltatásokat.

A grafológiai vizsgálat előnyei:

 • nem igényli a vizsgált személy személyes jelenlétét
 • objektív 
 • nem becsapható eljárás - valós képet ad az írást készítőjének kvalitásairól, működési mechanizmusáról

A vizsgálathoz szükséges feltételek:

 • Egy A/4-es méretű lapra írt, levélformátumú, önálló fogalmazás, aláírással ellátva. Lehetőség szerint további, fél, ill. egy évvel korábban kelt írásminták is.
 • a kézírást készítő személy vizsgálathoz való írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 
 • az írást készítő személy adatai         (igény esetén megküldött Adatlap+Nyilatkozat formanyomtatvány szerint) 

A megrendelés folyamata:

 • a vizsgálathoz szükséges anyagok (írásminták, nyilatkozat, adatlap) összekészítése
 • előre egyeztetett időpontban azok átadása a METRIQM Szakértő, Tanácsadó és Szolgáltató Iroda képviselőjének
 • a vizsgálati szempontok rögzítése  (az alapcsomag szempontjainak esetleges kibővítése, további szempontok beemelése)
 • szerződéskötés - a vállalt feladat, a teljesítési határidő és a szakértői díj pontos megjelölésével

Vállalási határidő: a szerződéskötés napjától számított 10 munkanap

Mit kap a Megrendelő?  Írásos grafológiai szakvéleményt, benne

 • a kézírás készítője gondolkodásmódjának, energiagazdálkodásának, érdeklődési irányainak, munkavégzése, közösségi kapcsolati működése jellemzőinek, motivációinak, s önmagához való viszonyának leírásával,
 • továbbá, az ezek eredményeire épülten számára javasolható pályairányok, pályacsoportok megjelölésével,
 • 50 perces személyes konzultációs lehetőséget - a leírtak kapcsán felvetődő kérdéseinek tisztázására

A szolgáltatás kedvezményes ára diákigazolvánnyal rendelkező magánszemélyeknek:   

25 000 Ft /fő   (10 szempontos alapvizsgálatra vonatkozóan.) Minden további személyiségjellemző vizsgálata 3 000 Ft 

Érdeklődés esetén kérje részletes tájékoztatónkat!