Névtelen levelek lehetséges kivitelezői körének behatárolása


A névtelen levelek írója is kézre keríthető! Amennyiben ilyen levelet, vagy leveleket kapott, több lehetősége is van ennek leállítására:

  1. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. (Ezt ajánlott megtenni!)

A leveleket a rendőrség hivatalból megküldi szakértői vizsgálatra.

  1. Magánúton vizsgáltatja meg a kézírást.

A kézzel írt névtelen levelek írásjellemzői alapján felvázolható személyiségprofil

segítségével szűkíthető a szóba jöhető kivitelezők köre.