Aláírások, kézírások kézeredének vizsgálata


A kézeredetvizsgálatok révén arra kaphat választ a Megrendelő, hogy a benne kételyt ébresztő aláírás, vagy kézírás hiteles-e, azaz, valóban attól a személytől származik-e, akinek azt tulajdonítják.
Szintén e vizsgálatok révén állapítható meg az is, hogy ha a kételyt támasztó aláírás/kézírás nem a megjelölt személytől származik, akkor ki lehet annak valós kivitelezője.
E tárgykörben egy vagy több okiraton, pl.:

adás-vételi szerződéseken,
végrendeleteken,
öröklési, ill. ajándékozási szerződéseken,
számlákon,
banki utalásokon,
pénztári bizonylatokon,

vagy leveleken, képeslapokon szereplő aláírások és/vagy kézírások hitelessége, illetve kézeredete vizsgáltatható.

 

A kézeredetvizsgálatok elvégezhetőségének feltételei:

  • A kérdéses kéz,- illetve aláírások eredeti példánya  (esetleg jó minőségű fénymásolati példánya)
  • különböző időpontokban kelt, hiteles összehasonlító minták - melyek
    • (aláírás esetén) igazolhatóan a névtulajdonostól, illetve
    • (kézírás esetén) az adott, vagy a szóba jöhető személy(ek)től származnak (legalább 4-5 db)
  • keletkezési idejük közel esik a kérdéses kéz-, vagy aláírás keletkezési idejéhez