Pályaorientációs tanácsadás


Pályaorientációs tanácsadás (Grafológiai vizsgálat)

A grafológiai vizsgálatok célja: a személyiség vizsgálata, a személyiségjegyek feltárása egy speciális módszerrel: a kézírás vizsgálatán keresztül.

Az egyén sikeres életvezetésének egyik alapvető feltétele, hogy érdeklődésének, motiváltságának, képességeinek megfelelő pályát válasszon, abban szeressen dolgozni, s a kiválasztott területen sikereket érhessen el. A fiataloknak, tanulóknak, a széles választási lehetőségek sokasága okán - s gyakran (ehhez társulóan) a helyes önismeret hiányában - nem könnyen sikerül a választás. Számos különféle eljárás támogatja a szülőket, a diákokat a pályaválasztásban. Ezen eszközök egyike a grafológiai személyiségvizsgálatok köre.

A grafológiai eljárás előnyei:

  • nem igényli a vizsgált személy személyes jelenlétét
  • objektív képet ad
  • nem becsapható
  • kedvező ár

A grafológiai vizsgálathoz szükséges feltételek:

  • megfelelő írásminta (A/4-es oldalnyi, levélformátumú szöveg, aláírással ellátva, ideális esetben még egy, egy-két évvel korábbi írásminta is)
  • a vizsgált kézírás tulajdonosának nyilatkozata a grafológiai vizsgálathoz való hozzájárulásról
  • a vizsgált személy adatai

A vizsgálat megrendelésének folyamata:

  • szerződéskötés, a határidő megjelölésével
  • a szükséges feltételeknél leírtak beszerzése, átadása a GRAFIQM Consulting Grafológiai és Személyzeti Tanácsadó Iroda képviselőjének
  • a vizsgálati szempontok elfogadása (alapcsomag), esetleg kiegészítése a személyiségjegy-lista alapján (kérésére megküldjük)

Vállalási határidő: a szerződéskötéstől számított 10 munkanap

Mit kap a Megrendelő? Grafológiai szakvéleményt, mely a vizsgált személy mentális képességeinek, érdeklődésének, közösségi működésének, motivációinak, munkához való viszonyának leírását tartalmazza, illetve ezek tükrében egy javaslatot, a személyiségéhez leginkább illő pályacsoportok listázásával.

A szolgáltatás kedvezményes ára magánszemélyeknek:

30 000 Ft / 10 személyiségjegyre kiterjedő vizsgálat/fő, mint alapcsomag (Kiegészítés esetén minden további személyiségjegy vizsgálata 3 000 Ft )

Formája: szakértői vélemény

Bonus: személyes konzultáció – igény szerint max. 30 perc/ személyiségkép

Köszönjük érdeklődését! További tájékoztatással és szolgáltatásainkkal állunk rendelkezésére!