Grafológiai vizsgálatok


A) Grafológiai vizsgálatok  (a leggyakrabban megrendelt szolgáltatás) és B) Írásszakértői vizsgálatok

A)  A grafológiai vizsgálatok célja: az adott helyzetnek megfelelően a személyiség vizsgálata, a személyiségjegyek feltárása egy speciális módszerrel: a kézírás vizsgálatán keresztül.

Kézírásvizsgálattal ellenőrizheti: az adott pozíció elvárásai, és az arra pályázó jelöltek személyiségjegyei mennyire fedik egymást. Ezzel olyan információk birtokába kerülhet, melyek egy-két interjú alatt nem derülnek ki!

A grafológiai vizsgálathoz szükséges feltételek:

  • megfelelő írásminta (A/4-es oldalnyi, levélformátumú, tollal, kézzel írt szöveg, aláírással ellátva, ideális esetben egy egy-két évvel korábbi írásminta is)
  • a vizsgált kézírás tulajdonosának nyilatkozata a grafológiai vizsgálathoz való hozzájárulásról
  • a vizsgált személy adatai
  • a Megbízó által kijelölt vizsgálandó személyiségjegyek
  • szerződéskötés

A grafológiai módszerrel történő személyiségvizsgálat előnye, hogy nem igényli a vizsgált személy személyes jelenlétét, nem becsapható, valamint időtakarékos eljárás.

A grafológiai vizsgálatok árképzése a következő:

A, variáció- sürgősség esetén:

90 000 Ft  / 10 személyiségjegyre kiterjedő vizsgálat/fő

(Kiegészítés esetén minden további személyiségjegy vizsgálata 7 000 Ft, a 16. szemponttól kedvezmények)
Formája: szakértői vélemény
Bonus: személyes konzultáció – igény szerint max. fél óra/ személyiségkép
Vállalási határidő: a szerződéskötéstől számított 3. munkanap

B, variáció - kedvezményes ár, hosszabb határidő mellett:

65 000 Ft  / 10 személyiségjegyre kiterjedő vizsgálat/fő

(Kiegészítés esetén minden további személyiségjegy vizsgálata 5 000 Ft, a 20. szemponttól kedvezmények)
Formája: szakértői vélemény
Bonus: személyes konzultáció – igény szerint max. fél óra/ személyiségkép
Vállalási határidő: a szerződéskötéstől számított 7. munkanap

C, variáció – teljes személyiségkép készítése (az összes szempont szerinti személyiségvizsgálat; az előzőektől kissé szűkebben)

160 000 Ft /vizsgálat/fő

Formája: szakértői vélemény
Bonus: személyes konzultáció – igény szerint max. 1 óra/ személyiségkép
Vállalási határidő: a szerződéskötéstől számított 15. munkanap

 

B) ÍRÁSSZAKÉRTŐI VIZSGÁLATOK

Ha adott kézírás, vagy aláírás készítőjének beazonosítása válik fontossá.

A Megrendelőnek biztosítania kell a MEGFELELŐ VIZSGÁLATI ANYAGOKAT AZ ÍRÁSSZAKÉRTÉSHEZ, melyek:

- a kérdéses írás, vagy aláírás   (azok eredeti példánya)

- több összehasonlító minta (amely kézírások, vagy aláírások biztosan az adott személytől származnak)

- esetenként célirányosan felvett próbaírások

Fontos, hogy a kérdéses anyag és az összehasonlító minta keletkezési ideje egymáshoz közeli legyen!