Szőllőssy-Csoma Enikő önéletrajz


Szőllőssy-Csoma Enikő 

igazságügyi írásszakértő, kriminalisztikai írásszakértő, grafológus szakértő, tanácsadó

Végzettségek:

Eredetileg (1989 óta) magyar – történelem szakos tanár vagyok, s emellett írásszakértői és grafológusi végzettségekkel rendelkezem:

Írásszakértői végzettségeim:

2009. kriminalisztikai írásszakértő /Rendőrtiszti Főiskola (törzskönyvi szám: 72129630291)
2004. írásszakértő/ Országos Írásszakértői Intézet (Oklevél száma: 2004/Bp/I./12)

Grafológusi végzettségeim:

2004. grafológus OKJ/ Grafodidakt Szem.fejl. Központ (OKJ 54 7899 04; Oklevél száma: PTI 642624)
2001. grafológus szakasszisztens OKJ/ Grafológiai Intézet, (OKJ 52 7899 0; Oklevél száma: PTG 200766)
1996. okleveles grafológus/Grafológiai Intézet; (Oklevél száma: II/339/Bp./96.)

Tanári végzettségem/alapdiplomám:

1989- Eger, Eszterházy Károly (akkor Ho Si Minh) Tanárképző Főiskola: magyar-történelem szakos tanár; (Oklevél száma: 22/1989; Eger)

Szakmai tapasztalataim:

2004 óta, folyamatosan, saját cégeinkben (GrafIQm Consulting Bt.; Human Pro Kft., Status Pro Kft.)
és igazságügyi szakértőként tevékenykedem; 

  • 2001- 2018 őszéig igazságügyi grafológus szakértőként (jelenleg eseti grafológus szakértőként)
  • 2009 óta igazságügyi írásszakértőként is működöm.

1998-2004-ig a Grafológiai Intézet értékesítői vezetőjeként (emellett oktatójaként, szakértőjeként) dolgoztam.

A szakmai címeimnek megfelelően, mind grafológusi, mind írásszakértői munkámat két színtéren végzem: 

  • egyik része az üzleti szférában, míg
  • másik része a bírósági, rendőrségi területeken zajlik. 

Az üzleti vonalon ez a humánerőforrás-gazdálkodást támogató, kompetenciaalapú grafológiai vizsgálatok végzését, szakmai tréningek (pl. aláírás-vizsgálati/ azonosítási kurzusok, grafológiai workshopok) tartását - ill. magánszemélyek számára pályairányítási, vagy párkapcsolati tanácsadások ellátását - jelenti. 

nyomozati, bírósági gyakorlat terén elsősorban azonosítási célú kézírás-vizsgálatok, grafológiai személyiségvizsgálatok (hazugság-, ill. kényszerítettség-vizsgálatok, személyiségkép-, ill. profilkészítés) adják a legtöbb feladatot számomra. Emellett – grafológiai és írásszakértői területen is – törekvésem a folyamatos szakmai fejlődés, s a publikálás. Kiemelt témáim: a kommunikációs képesség kutatása (Miskolci Egyetem, 2006.), a humánpolitikai (a kompetencia-alapú) és a párkapcsolati grafológiai vizsgálatok, valamint a tervezett, előkészített írásminta-vétel szerepe a szakértői bizonyítás eredményességében. 

2013 óta a MÍT Etikai Bizottságában is tevékenykedem: 2013-2019 májusáig annak vezetőjeként, 2019 májusától - 2022 áprilisáig annak tagjaként.

2001 óta a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagja vagyok.

Hitvallásom: nem csupán maximális felkészültséggel, szakmai alázattal, humánus és etikus szemlélettel, nagy felelősségtudattal szabad emberekkel (és kézírásokkal) foglalkozni, de csakis így érdemes! 

Publikációk, előadások listája