A grafológia megbízhatósága


A grafológia megbízhatósága

A grafológia egy objektív, mérési eljárásokra épülő személyiségvizsgáló módszer-együttes.

Megbízhatóságát reprodukálhatósága, mérési eredményekre/adatokra épülése, és más metódusok – pl. a pszichológia – teszteredményeivel való összevetése, annak párhuzama, azokkal való egyezősége, továbbá az utánkövetéssel kapott megerősítő visszajelzések igazolják.

A komoly szakmai munkát végző grafológus nagyon sok előkészítő, mérési, statisztikakészítési munkafázissal él.

A professzionális grafológus szakértői vélemény e háttér-munkaszakaszokkal, elemző, értékelő fázisok nyomán, szakszerű és etikus megfogalmazás alkalmazásával készül. Ennek nyoma – természetes módon - a szolgáltatás árában, azaz a szakértői díjban is megjelenik.