Mintaszakvélemény


GRAFIQM Consulting Grafológiai és Személyzeti Tanácsadó Iroda
E-mail: grafologus@vnet.hu
Szőllőssy-Csoma Enikő iü. írás- és grafológus szakértő Tel.: 30-9615-277

MINTASZAKVÉLEMÉNY-RÉSZLET

GRAFOLÓGUS SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY részlete

MELY KÉSZÜLT X.Y. .MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. MÁRCIUS 1-ÉN

KIADTA: A GRAFIQM CONSULTING GRAFOLÓGIAI ÉS SZEMÉLYZETI TANÁCSADÓ IRODA

KÉSZÍTETTE: Szőllősy-Csoma Enikő igazságügyi grafológus szakértő

X.X. (duktor) grafológiai jellemzése (részlet)

1, Gondolkodás tempója

A vizsgált személy – végzettségi szintje átlagához viszonyítva – kifejezetten gyors, lendületes haladási tempóval jellemezhető működésű. Gondolkodása ugyanakkor nem kiegyensúlyozott gyorsaságot mutat: annak gördülékenysége változó. Ambícionáltsága adott a szellemi területeken való bizonyításhoz, melynek kapcsán egy-egy gondolkodási helyzetben, adott részletkérdéseknél hosszabban időz, míg máskor gyorsabban lép túl hasonlókon. Ez adja kissé változékonynak értékelhető – de lendületes- gondolkodási tempója hátterét.

2. Kommunikációs képesség

Kommunikációs képessége jó: kifejezetten aktív és motivált e területen. Szívesen beszélget, képes a színes, érdekes, a figyelmet fenntartó kommunikációra. Alkalmazott szókészlete gyakorlati és szakmai témakörből merítkező, beszédtempója közepes, intonációja élénk lehet, bár kisebb artikulációs pontatlanságok jellemezhetik működésében, e vonatkozásban.

3. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Szociális síkon eredményes működés a sajátja. Bár személyiségének alap-beállítottsága kissé közelebb áll a zárt típushoz (mint a nyitotthoz), tudatossága, célorientációja, és lényeglátása, valamint említetten jó kommunikációs adottságai okán képes a hatékony kapcsolatfelvétel realizálására. Ezek nyomán gond nélkül tud ismeretlen szociális körben is, rövid idő alatt kapcsolatokat kialakítani. Igaz, a kapcsolattartás terén, azok mélységeibe kevésbé vonódik be; inkább udvariasan, a „mindenkihez van egy kedves, vagy humoros szava” gondolatkörében működik, kissé távolságtartó módon.

3, Ambíció, vállalkozó-kedv

Kiemelkedő ambíciók, nagyra törő tervek nem jellemzik a duktort. Mindenképpen szeretné bizonyítani környezetének, hogy megbízható, jó munkaerő, aki új-és új feladathelyzetekben is helytáll, de ez inkább megfelelési igényéből, mint ambíciói kiélésének vágyából ered. Vállalkozó kedve tehát a rá bízott feladatok maximálisan igényes teljesítésére irányul, kevésbé az önálló feladat- és karrierépítés felé. El tudja fogadni a számára kijelölt feladatok sikeres elvégzésében rejlő örömöt, mint ambíciói kiélésének gyümölcsét.

4, Motivációs bázis

Motivációs rendszerében ambícionáltsága, bizonyítani akarása áll első helyen. Így fontos számára a siker, a karrierút lehetősége, az ezen belüli bizonyítás opciója, a környezet visszajelzése. Emellett anyagi motivációja is tetten érhető. Részint motiválható a társas kapcsolatok lehetőségével, dominanciaigényének érvényre juttatásával, valamint a színes, változatos, érdekes, egyben kihívást adó feladatokkal is.

5, Szorgalom

Energiakészlete megfelel a korosztályi átlagénak. Munkához való hozzáállása pozitív, feladatai ellátásában kifejezetten szorgalmas, aktív munkaerő. Szereti, ha önállóan dolgozhat, ha bizonyíthatja kitartását. Igyekszik minden feladatot a tőle telhető maximális teljesítmény nyújtásával ellátni. Szorgalma és már jelzett távolságtartása esetenként azt a helyzetet is eredményezheti, hogy más helyett – a segítségkérés, mint számára kellemetlen szituáció hárítása okán – is ő dolgozik.

Az elemzésben előforduló szakkifejezések értelmezése:

- duktor – a kézírást adó személy

- grafikum – a vizsgált írásminta

MELLÉKLET II.

A VIZSGÁLT SZEMÉLY ADATAI

A vizsgált személy neve: X.X.

Neme: férfi

Életkora: 25

Íráshoz használt keze: jobb

Melyik országban tanult írni? Magyarország

Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem

Foglalkozása: értékesítési assz.

Látászavar: nincs

A vizsgálat tárgyát képező írásminták:

1. 1 db. „A/4-es méretű, sima, fehér színű irodai lapon, egy oldal terjedelemben rendelkezésre álló, összesen 22 soros, kék színező pasztájú golyóstollal készített kézírás, „Kedves ….!” - kezdettel, valamint „holnapig”- befejezéssel.

A grafikum 1 db „ X.X” névaláírást és 1 db dátumot tartalmaz.

2. „X. X” további spontán írásmintái

A kézírás esetleges gátoltságára és a spontaneitás akadályozottságára utaló adat nem állt rendelkezésre. Kézeredet-vizsgálat nem történt.