METRIQM Bt.


    METRIQM SZAKÉRTŐ, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ IRODA BT.
    2220 Vecsés, Arany János u. 32.
    Hakkel Hedvig  grafológus szakértő; igazságügyi írásszakértő
    Tel.: 30-9192-588; Fax: 06/29-357-237;
    E-mail:  metriqm@gmail.com   hakkel@t-online.hu

 

CÉGÜNKRŐL:

Cégünk (korábban Grafi Bt.) alapításától kezdve az írás-szakértés területén végzi szolgáltatói tevékenységét. Ennek megfelelően az írásszakértés mindkét ágában – grafológia és írásazonosítás - vállalja megbízások teljesítését. Célunk e szegmensen belül ügyfeleink magas szintű, igényes és korrekt szakmai kiszolgálása.

Szakértői munkánk szakmai megalapozottságát - referenciáink mellett - Hakkel Hedvig grafológus szakértő, igazságügyi írásszakértő szaktudása, s több, mint húsz éves szakmai és üzleti tapasztalata garantálja.

A speciálisan komplex szaktudás és a folyamatos szakmai továbbképzések naprakész tudásbázist biztosítanak számunkra a humánpolitikai munkát segítő szakértői feladatok ellátásához, megbízóink döntéseinek hatékony és etikus támogatásához. Mindezt ügyfeleink elégedettsége igazolja.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Metriqm Bt. (írás-, valamint grafológus) szakértői tevékenysége során az adatokat - a hivatkozott jogszabályok, továbbá a vonatkozó szakmai-etikai szabályok szerint - a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság szempontjainak figyelembevételével, célhoz kötötten kezeli, biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát.

A szakértői tevékenység elvégzésére céges, vagy magán felkérés alapján, írásos megbízási szerződés keretében kerül sor. (Hozzájáruláson, szerződésen, jogi kötelezettségen alapuló jogalap.) 

A vizsgálat megkezdésekor a szakértő, a vizsgálandó személyt közérthető módon tájékoztatja

  • a vizsgálat céljáról,
  • várható időtartamáról,
  • menetéről
  • az alkalmazandó vizsgálati eljárásokról, módszerekről,
  • valamint a vizsgálathoz szükséges adatok köréről, és azok biztonságos kezeléséről.

A vizsgálatok kizárólag - a célhoz kötődő és szükségszerű adatkezelés megértését és elfogadását követően - az érintett természetes személyek írásos hozzájáruló nyilatkozatának birtokában kerülnek elvégzésre. Cégünk ezen személyes adatokat és írásmintákat az érintett személyek írásbeli visszavonó nyilatkozatáig, illetve az érvényben lévő jogszabályokban rögzített határidőig őrzi és kezeli.

Amennyiben ez utóbbiak megőrzéséhez az érintett személy nem járul hozzá, úgy azok - a szolgáltatás szerződésszerű teljesítését követően - visszaküldésre kerülnek számára.

 

Vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások:

2011. évi CXII. tv. - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; 

95/46/EK (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679  Rendelete (2016. április 27.).

MÍT Szakmai-Etikai Kódex