grafológiai vizsgálathoz


A MEGFELELŐ ÍRÁSMINTA GRAFOLÓGIAI VIZSGÁLATHOZ

szakmai, etikai szempontokat figyelembe véve, az alábbi:

(Amikor a kézírás vizsgálata alapján személyiségképet szeretne….)

  • kb. egy (A/4-es) oldal terjedelmű,
  • összefüggő szöveget tartalmazó,
  • lehetőleg levélformátumú,
  • eredeti példányban rendelkezésre álló,
  • elsősorban golyóstollal írt,
  • aláírással ellátott kézírás

valamint:

  • ideális esetben egy egy-két évvel korábbi írásminta is
  • a vizsgált kézírás tulajdonosának nyilatkozata a grafológiai vizsgálathoz való hozzájárulásról
  • a vizsgált személy adatai (adatlap)
  • megbízási szerződés

A vizsgálatra jelölt írásminták minősége és mennyisége érdemben befolyásolja a vizsgálat elvégezhetőségét, valamint a vizsgálat eredményeit. Ezért az írásmintákra kiemelt figyelmet célszerű fordítani!