Mikor segíthet a grafológus?


Konkrétan miben segíthet a grafológus?
Mi történik az írásommal, ha szakember vizsgálja?
Nézzünk néhány konkrét példát!

Munkahelyi/humánpolitikai grafológia

Ha egy álláskeresőtől, álláspályázótól írásmintát kér a cég, amikor jelentkezik, nem kell megijednie! Érdemes azonban néhány fontos szabállyal tisztában lennie!
Megfelelő írásminta és a vizsgált személy hozzájárulása szükséges a vizsgálatokhoz.
A megfelelő kézírás legalább egy oldal, fejből írt, aláírt, pl. levélformátumú írást jelent, a jelült írásos hozzájáruló nyilatkozatával, adataival.

Mit is tud feltárni a grafológia? Az írásmintát adó személy

  • mentális jellemzőinek leírását (gondolkodási tempóját, gondolkodásmódját, kreativitásának, logikájának, lényegkiemelő-, strukturáló-, kommunikációs képességének szintjét),
  • közösségi működésének jellemzőit (nyitott-e, vagy zárkózott, domináns, vagy alkalmazkodó, mennyire segítőkész, milyen a kapcsolatfelvétele, és -tartása, empátiája, toleranciája, konfliktuskezelési eszköztára?)
  • energizáltságát és munkavégzési jellemzőit (pl. munkához való hozzáállását, precizitása, terhelhetősége, szorgalma, kitartása mikéntjét, a szabálytisztelet, az önállóság, a problémamegoldás, és motivációs rendszerének feltárását, vezetői képességeit)
  • érzelmi működését (az érzelmi fogékonyság, impulzivitás, a túlérzékenység, agresszivitás vizsgálatát)
  • és önmagához való viszonyát (önreprezentációját, önismeretét, önelfogadását, és önbizalmát, aktuális pszichés állapotát).

Mindezt természetesen a már jelzett megfelelő írásminta birtokában, a jól képzett grafológus szakértő tudja realizálni.

A grafológiai vizsgálat segíti az álláspályázót, hogy a képességeinek megfelelő pozícióba kerülhessen, s a Céget, a Munkáltatót is, hogy az adott, meghirdetett állásra (képességei, motiváltsága alapján a ) legmegfelelőbb személyt találja meg.

Hakkel Hedvig és Szőllőssy-Csoma Enikő
Iü. írás- és grafológus szakértők